“4 HALİFE KİMDİR” HALİFELİK DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER

4 halife, diğer bir ismi ile Hulefa-i Raşidin Müslümanlara, 4 halife döneminde önderlik etmiş olan halifelerdir. Dört halife, Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatının sonrasında, Müslümanlara öncülük yapmış olan tarihi ve dini yönden önemli kişilerdir. Her biri, Hz. Muhammed ( s.a.v ) olan yakın dostlukları, kardeşlikleri ve dürüst yönetim anlayışları ile bilinirler. Halifeler aynı zamanda, sahabe olarak tarihi kaynaklarda yer alan ve Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in en çok güvendiği yönetim anlayışına sahip olan Müslümanlardır. Halifelik döneminde Müslümanların haklarının gözetilmesi, dış saldırıların bastırılması, Müslüman haklarının korunması gibi bir çok görevi başarılı bir şekilde yerine getirilmiştir. 

4 Halife Kimlerdir ve Neler Yapmıştır

Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in vefatından sonra, Müslüman aleminin yönetiminden ve öncülüğünden sorumlu olan 4 halife bilgileri şu şekilde sıralanırlar:

4 Halife ve Görevleri

Dört halifenin görevleri, yaptıkları, hizmetleri şu şekilde dir:

 • Müslümanların yönetiminin adil ve insaflı, doğruluktan ve Müslümanlık değerlerinden ayrılmadan yerine getirilmesi,
 • Müslümanların haklarının korunması,
 • Gayrimüslim olanların İslamiyet’e davet edilmesi,
 • Müslüman topraklarını her türlü saldırıdan korumak,
 • Fetihler ile Müslüman topraklarını genişletmek, üzere dört halifelerin en önemli görevleri bu şekilde sıralanır.

Tarihte halifelik görevi üstlenen Hz Ebubekir, Hz Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali bu görevlere bağlı bir şekilde yönetimi ve Müslümanların haklarının korunmasını üstlenmişlerdir. Müslüman topraklarına karşı yapılan baskın ve isyanlara karşı mücadele veren ve hukuk sistemini geliştiren halifeler, Kur’an-ı Kerim’in birçok farklı coğrafyaya iletilmesi ve insanlar tarafından okunabilmesi için çalışmalar sağlamamışlardır.

4 Halife’nin Önem Taşıyan Özellikleri

Dört halife önemli özellikleri, Müslüman topluluğunu, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in hoşgörü, saygı ve doğruluktan sapmama anlayışına uygun biçimde yönetmek için görevli olmalarıdır. Dört halifenin en önemli ortak özellikleri, doğru yoldan ayrılmayan, kemale ermiş, İslam dininin kurallarına ve Allah’ın emirlerine uygun biçimde yaşayan, Müslüman alemini doğru yola yönlendirecek liderler olmayı benimsemiş olmalarıdır.

Dört halife döneminde halifelik yapan, Hz Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali için ‘’ Hulefa-i Raşidin ‘’ vasfı verilmiştir. Bu vasıf, doğru yoldan asla sapmayan ve hakkın kuralları ile yönetimi sağlayan, kemale ermiş kişiler anlamına gelir. Müslüman halkının ve tarihinin dört halifeye verdiği bu vasıf, halifelik görevinin önemini ve halife olan sahabelerin sahip olduğu vasıfsal özellikleri ortaya koyar. 

4 Halifenin Hz. Muhammed İle Akrabalık Bağları Nedir?

Dört halife, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ile akrabalık bağları bulunan ve aynı zamanda Müslümanlık için yapılan savaşlarda, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ile birlikte yer alan sahabeleridir. Dört halifenin Hz. Muhammed ( s.a.v ) olana akrabalık bağları şu şekildedir.

 • Hz Ali, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in damadı ve aynı zamanda amcasının oğludur.
 •  Hz. Osman, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in halası Beyza’nın kızının oğludur. 
 • Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in en yakın dostudur. Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in büyük dedesi Mürre Bin Ka’b’ın soyundan gelmektedir. 
 • Halife Hz. Ömer ise Hz. Ali’nin kızı Ümmü Gülsüm İle evli olan, Hz. Ali’nin damadıdır. 

4 halifedöneminde halifelik yapmış olan Hz. Ali, Hz Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Osman dostlukları ve İslam adına mücadele vermelerinin yanında, akrabalık bağlarına sahiptirler. Akrabalık bağlarının yanı sıra, 4 halife Müslümanlığı erken yaşta kabul eden veya Müslümanlığı ilk kabul eden sahabelerdir. Müslümanlarının haklarının korunması için Hz. Muhammed ( s.a.v ) ile birlikte mücadele verip, birçok farklı zulme, geçmişte maruz kalan Müslümanlar, halifelerdir.

4 Halife Tarihi Dönemi

Tarihte dört halife dönemi, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in vefatından sonra, Müslüman aleminin başına kimin geçeceğinin belirlenmesinin gerekliliği ile başlamıştır. Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in vefatı ile büyük üzüntü yaşayan ve şaşkınlık içerisinde kalan Müslümanların toparlanması ve aynı doğruluk şartları ile yaşantılarına devam etmesi için devletin başına, yönetimi sağlayan halifelerin getirilmesine karar verilir.

Bu karar ve kararda Müslüman topluluğunun hem fikir olmasıyla, ilk halifelik görevini Hz. Ebubekir yapar. Hz Ebubekir, hicri takvime göre 632-634 yılları arasında halifelik yapmış ve 632 yılında halife seçilmiştir. Hz. Ebubekir’in ardından sırasıyla, Hz Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halifelik görevini devam ettiririler.

Tarihte olan dört halife bilgi içeriklerine göre, Hz. Ömer, hicri takvim tarihlerine göre 634-644 seneleri arasında halifelik yapmış olup, Hz. Ömer halifelik görevi yapmaya 634 yılında başlamıştır. Hicri takvime göre, 644-656 yılları arasında, Hz. Osman halifelik görevi yapmayı üstlenip, 644 yılında halife olarak seçilmiştir. Hicri takvim tarihi ile 656-661 yılları arasında Hz. Ali halifelik görevi üstlenmiş ve 656 yılında halifelik görevini yapmak üzere seçilmiştir.

Halife Hz. Ebubekir Ve Özellikleri »

Hz. Ebubekir, hicri takvime göre 573 senesinde doğmuştur. Doğum yeri Mekke olan Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in en sadık yol arkadaşlarından biridir. Babasının adı Ebu Kuhafe, annesinin adı ise Ümmül’l-Hayr Selma olarak, tarihi kaynaklarda yer alır.

Hz. Ebubekir, tarih içerisinde bilinen en büyük sahabeler arasında yer alıp, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ile olan dostluğu kaynaklarda ifade edilir. Aynı zamanda, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’e ilk inanan ve Müslümanlık için ilk iman eden kişiler arasında yer alır. 4 halife içerisinden, Hz. Ebubekir doğruluk ve dürüstlük değerlerine uygun yaşayışı ve o dönemde putlara tapmayı kabul etmemesi gibi özellikleri ile Müslüman tarihinde yer alır.

Halife Hz. Ebubekir Dönemi Ve Önemli Olaylar

Halife Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed ( s.a.v ) 622 senesinde Mekke’den Medine’ye hicret gerçekleştirdiğinde, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in yanında yer alan ve onunla birlikte yol arkadaşlığı yapan sahabedir. Hz. Ebubekir, fakirlere yardım etmesi, cömert ve anlayışlı olması özellikleri ile Müslümanlık tarihi içerisinde yer alır. Hz. Ebubekir halifelik dönemi ise ilk halifelik dönemi olarak kaynaklara geçmiştir. 4 büyük halife ve görevleri içerisinde işlenen, ilk halifelik dönemi olan Hz. Ebubekir’in halifelik dönemi ve bu dönemde görevlerine bağlı olarak yaşanılan olayların bilgileri şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Ebubekir, 634 senesinde halifelik görevini almıştır.
 • Halifeliği 2 sene boyunca devam etmiştir.
 • Halifeliğe gelmesi ile birlikte ilk olarak, Üsame ordusu ile mücadele etmiştir.
 • Ardından, Ricce olayları ile mücadele verilmiştir.
 • Bu tarihlerde çıkmış olan yalancı peygamberler ve peygamberliklerini ilan etmeye çalışan asılsız kişiler, Hz. Ebubekir tarafından bastırılmıştır.

Tüm mücadeleleri ile Müslüman topluluğunun doğruluk içinde yaşamasını amaçlayan Hz. Ebubekir, 634 senesinde vefat ettiğinde, Müslümanlar büyük bir üzüntü yaşamışlardır. Hz. Muhammed ( s.a.v ) ile dostluğu bilinen Hz. Ebubekir vefatı ile Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in mezarlığının yanına, defnedilmiştir. Halife Hz Ebubekir Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayın »

Halife Hz. Ömer Kimdir, Özellileri Nelerdir?

Halife Hz. Ömer, 584 yılında doğmuştur. Doğum yeri Mekke olan Hz. Ömer, gençlik döneminde çobanlık ve ticaret ile uğraşarak babasına iş konularında yardımcı olmuştur. Hz. Ömer aynı zamanda, Müslümanlığı kabul ettiği dönemde, Müslümanların ilk kez açık bir alanda namaz kılmalarını teşvik eden karakterler arasında yer alır.

Hz. Muhammed ( s.a.v ) ile tüm savaşlarda yer alan ve vefatı sonrası Hz. Ebubekir’in halife olmasını destekleyen Hz. Ömer, dürüstlüğü ve yüksek zekası ile Müslümanlık tarihinde yer alan sahabe aynı zamanda ikinci halifedir. Hz Ömer, Müslümanlığı kabulü sonra en çok eziyete maruz kalan sahabelerdendir. Yönetime ilişkin yetkinlikleri, güler yüzlü ve anlayışlı davranışları, toplumun faydasını gözeten yapısı, savaşma yeteneği, hoşgörüsü ve yüksek zekası kişilik özellikleri olarak bilinir.

Halife Hz Ömer Dönemi Ve Önemli Olaylar »

Halife Hz Ömer, ikinci halifelik görevini yapan sahabedir. Hz. Ömer 634 senesinde halifeliğe seçilmiştir. Iran, İran, Suriye ve Mısır topraklarını Müslümanlık toprakları içerisine dahil etmiştir. Halife Hz. Ömer aynı zamanda, Horasan, Ermenistan, Kudüs, Azerbaycan topraklarına fetih düzenleyerek, bu toprakları Müslüman topraklarına dahil etmiştir. Dönem içerisinde yaşanan önemli olaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Ömer halifeliği dönemi içinde, Kur’an-ı Kerim’in anlaşılarak okunması için Müslüman topraklarına dağıtılmasını sağlamıştır.
 • İlk defa yönetime ilişkin yazılı kararlar alınmaya ikinci halife döneminde başlanmıştır.
 • Valiler ile devlet kararları alınması için düzenlenen ilk toplantılar, ikinci halife döneminde yapılmıştır.
 • Müslümanlık topluluğuna ve İslam yönetimine ait ilk para birimi, ikinci halifelik döneminde bastırılmıştır.
 • İkinci halifelik döneminde dış topraklara fetihler düzenlenmiş ve savaşlardan başarılar elde edilmiştir.

Yapılan bu yenilikler sonrası, 644 senesinde ikinci halife görevinde olan Hz. Ömer’e, Zedüşt soyundan olan bir köle tarafından suikast yapılmıştır. 644 yılında şehit olan Hz. Ömer, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in mezarının ayakucunda olan bölüme defnedilmiştir. Halife Hz Ömer Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Hz. Osman Dönemi Ve Önemli Olayları »

Hz. Osman, 574 yılında doğup, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Bedir savaşı haricinde yapılan tüm Müslüman alemini kurtarmaya yönelik savaşlara katılmıştır. Hz. Osman 644 senesinde halifelik görevine seçilmiştir. Bu dönemde, İslam devletine kazandırdığı topraklar, yaptığı yenilikler ve ticari kazanımlar ile halifelik döneminde Müslüman alemine katkı için birçok atılım sağlamıştır. Hz Osman halifeliği dönemi içerisinde yaşanılan önemli olaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Üçüncü halifelik döneminde Kıbrıs alınarak, Müslüman devletine bağlanmıştır.
 • Bizans ile yapılan ve deniz savaşı olan, Zatü’s Sevari, bu dönemde kazanılmıştır.
 • Kur’an-ı Kerim üçüncü halife döneminde ikinci kez çoğaltılıp, merkez konumlu bölgelere dağıtılmıştır. 

Bu yenilikler sonrası, 656 senesinde Hz. Osman isyancılar tarafından öldürülmüştür. Vefat eden Hz. Osman’ın, 656 yılında Cennet-ül Baki Mezarlığına defnedilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Halife Hz Osman Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayın »

Hz. Ali Dönemi Ve Önemli Olayları

Hz. Ali, 600 senesinde doğmuştur. Hz. Ali’nin doğum yeri Mekke olarak bilinir. Hz. Ali, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ’in amcasının oğlu olarak bilinir. Hz. Ali, Hz. Muhammed ( s.a.v ) ile ‘’ Kardeşlik Akdi’’ içerinde en yakın olan ve kardeş sayılan, 10 yaşında iman etmiş olan, sahabedir. Hz. Ali 656 yılında halifelik görevine başlamıştır. Hz. Ali halifeliği dönemi, yönetime ilişkin hukuk kurallarının ve sisteminin geliştirildiği dönemi içerir. Kurulan kurullar ile yönetime ilişkin kararların alınmasına öncülük yapılan dönem, Hz. Ali dönemidir. 4. halife devri tarihlerine ilişkin önemli olaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Ali halifeliği döneminde, Hz. Ali tüm hukuk işlemleri ile yakından ilgilenerek, İslam yönetiminin baş kadılık görevini üstlenmiştir.
 • Devlet işleri hakkında karar alınması için 6 kişilik bir heyet oluşturulması, bu dönemde sağlanmıştır.
 • Cemel, Sıffin olarak bilinen iç çatışmalar, Hz. Ali’nin halifelik döneminde gerçekleşmiştir.
 • Hz. Ali bu isyan ve çatışmalar ile oldukça çetin mücadeleler vermiştir.

Hz. Ali, 661 senesinde, sabah namazını kılmaya giderken, Abdurrahman Bin Mülcem adlı, Harici tarafından yapılan saldırı girişimi ile yaralanmıştır.  4 halife içinde görev yapan, Hz. Ali, yaralandıktan iki gün sonra şehit olarak, vefat etmiştir. Vefatı ile Hz. Ali’nin halifelik dönemi son bulmuştur. Hz. Ali Küfe’ye defnedilmiştir.

Halife Hz Ali Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayın »