Kategoriler
Hz Ali

Hz. Ali Halifelik Dönemi

Hz. Ali’nin Halifelik Dönemi ve İslam’a katkıları

Hz. Ali dönemi, Hz. Ali’nin halifelik görevini üstlendiği, halifelik dönemleri arasında en çok ayaklanma ve isyanın baş gösterdiği dönem olarak bilinir. Hz. Ali, Hz. Osman’ın vefatı sonrası yaşadığı üzüntü sebebiyle, halifeliğe seçildikten 5 gün sonra halifeliği kabul eder.

656-661seneleri arası Hz. Ali’nin dönemi olarak nitelendirilir. Bu dönem içerisinde fetihler den daha çok iç karışıklıklar ile ilgilenilir. Hz. Ayşe ve Hz. Ali arasında geçen olaylar, dönemin en önemli tarihsel olaylarıdır.

Hz. Ali’nin Doğumu Ve Ailesi

Hz. Ali, Hicretten yaklaşık 22 yıl önce dünyaya gelen ve Mekke’de doğan sahabedir. Hz Ali’nin doğum yeri ise Kabe’nin içi olarak belirtilir. Hz. Ali ailesi ile ilgili bilgilere göre, Hz. Muhammed (s.a.v)’in amcasının oğlu aynı zamanda da damadı olarak bilinir. Babasının adı Ebu Talib, annesinin adı ise Fatma Bint-i Esed olarak kaynaklarda yer alır. Hz. Ali’ye Müslüman topluluğu tarafından ‘’Allah’ın galip gelen arslanı’’ lakabı verilir. Hz. Ali, Hz. Muhammed (s.a.v) ile aynı soydan gelen ve akrabalık bağlarına sahip olan sahabe ve halifedir.

Hz. Ali’nin Özellikleri

Hz. Ali’nin özellikleri hakkında bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hz. Ali bilgi içeriklerinin yer aldığı tarihi kaynaklar, Kabe’nin içerisinde doğan ilk ve tek kişinin, Hz. Ali olduğunu belirtirler.
 • Hz. Ali çocukluk ve gençlik dönemlerinde de puta tapmayı kabul etmemiş olması özelliği ile tanınır.
 • Hicret sırasında, Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte aynı yolu paylaşan kişi olma özelliğine sahiptir.
 • Hz Ali kuvveti, atikliği ve zekası ile Müslüman tarihi içerisinde yer alan, Hz. Muhammed (s.a.v) ile geçirdiği dönemlerde savaş taktiklerinde yetenekli olma özelliği ile öne çıkan bir sahabedir.

Hz. Ali’nin Hz. Osman Halifeliği Döneminde Rolü

Hz Ali’nin Hz. Osman halifeliği döneminde olan rolü hakkında bilgiler şu şekilde dir:

 • Hz. Ali, Hz. Osman döneminde çıkan isyanlar sonucu halifelik teklifi almasına rağmen, teklifi kabul etmeyerek, Hz. Osman’ın desteklenmesinde büyük rol edinir.
 • Ayaklanma ile Hz. Osman’ın evinin basılması olayında, Hz Ali, Hz. Osman’ı koruma rolünü üstlenmiştir.
 • Hz. Osman döneminde yapılan halifelik yönetimi sırasında, Hz. Osman ile Hz. Ali arasında fikir alışverişi, Hz. Osman’a karşı yapılan ayaklanmaları dindirmek konusunda paylaşılır.

Hz Ali’nin Halifelik Dönemin de Önemli Olaylar

Hz. Ali’nin halifelik döneminde olan önemli olaylar:

 • Hz. Ali halifelik döneminde Cemel ve Sıffin iç çatışmaları ile ilgilenir.
 • Bir valinin, halife görevine isyan etmesi olayı Hz. Ali döneminde gerçekleşir.
 • Şam valisi görevinde olan Muaviye, Hz. Osman’ın ölümü sonrası Hz. Ali’nin halife olmasına itiraz eder.
 • Hz. Ali döneminde Mekke, Suriye ve Mısır’da Hz. Alinin halifeliğin tartışılması ve belirli guruplarca kabul edilmemesi olayları yaşanır.
 • İç, çatışmalar sebebiyle bu dönemde, Hz. Ali ile Muaviye arasında Sıffin Ovasında yapılan bir çarpışma gerçekleşir.

Birçok iç karışıklığın yaşandığı dönemde, isyanların ve iç karışıklıkların artması ile Hz. Ali halifeliğinin son dönemlerinde Muaviye’nin başlatmış olduğu iç ayaklanma ve savaşlara, tarihi kaynakların ifadesi ile karşılık vermemeyi tercih eder.

Hz Ali’nin Vefatı Nasıl Geçekleşti?

Hz Ali’nin ölümü, iç isyan ve karışıklıklar sebebiyle, 661 senesinde gerçekleşir. Hz. Ali bir sabah namaza giderken, yapılan saldırı sonucu öldürülür. Saldırı, iç karışıkların oluşmasında büyük rol oynayan Abdurrahman bin Mülcem tarafından yapılır.

Küfe’de sabah namazına giden Hz. Ali 661 senesinde, Abdurrahman bin Mülcem tarafından yaralanır. Yaralanma sonucu yarası ağır olan Hz. Ali, iki gün sonra şehit olur. Adı günümüzde Necef olarak bilinene Küfe’ye defin işlemi gerçekleşir.

Kategoriler
Hz Osman

Hz. Osman Halifelik Dönemi

Hz. Osman Dönemi

Hz. Osman dönemi, Hz. Osman’ın halifelik görevini üstlenmiş olduğu dönem olarak tanımlanır. 644 ile 656 seneleri arasında halifelik görevi yapan Hz. Osman, Hz. Ömer’in vefatında belirlediği kurul tarafından halife seçilmiştir.
Hz. Osman döneminde Müslümanlık tarihinin ilk donanma ordusunun kurulması, Hz. Ömer tarafından yapılan fetih süreçlerinin devam ettirilmesi sağlanır. Tarihi kaynaklara göre, Hz. Osman, Kur’an’ı Kerim’in her kabile tarafından kendi lehçelerinde okunması yönteminin kabilelerce gerçekleştirilmesi sonucu anlam değerlerinin korunması için bir komisyon oluşturulması gerektiğini gündeme getirmiştir.

Hz. Osman’ın Doğumu Ve Ailesi

Hz Osman, 580 senesinde doğmuştur. Doğum yeri ise Taif olarak bilinir. Kureyş kabilesinin Ümeyye oğulları ailesi soyundan geldiği ifade edilir. Hz Osman ailesi bilgilerine göre, Babasının ismi Affan olarak kaynaklarda yer alır. Hz. Osman’ın, Hz. Muhammed (s.a.v)’den 9 yaş küçük olduğu belirtilmiştir.
Hz. Osman aynı zamanda, Hz. Muhammed (s.a.v)’in damadı olarak kaynaklarda yer alırken, en uzun süre halifelik görevi yapan sahabedir. Hz. Osman’ın halifelik süresi tam olarak 12 yıldır. Hz. Osman eşleri ile iyi birer evlilik dönemi geçirmiş, ilk ve ikinci evliliklerinde Hz. Muhammed (s.a.v)’in kızları ile evlenmiş olan bir halifedir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in kızı Ümmü Gülsüm ile evlenen Hz. Osman, ilk Müslüman olan kişiler arasında yer alır.

Halife Hz. Osman’ın Özellikleri

Halife Hz. Osman’ın özellikleri hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Osman, en uzun süre halifelik görevi yapan halifedir.
 • Hz. Osman, Müslümanlığı kabul eden 5. Kişidir.
 • Hz Osman, zeki ve sabırlı olması özellikleri ile tarih sayfalarında yer alır
 • Hz. Osman Kur’an’ı Kerim’i kapsamlı olarak bilmesi özelliği ve hatim yeteneği ile tarihi kaynaklara geçmiştir.
 • Tarihi kaynaklarda, Hz. Osman’ın yemek öğünlerini az yemeyi sevdiği ve israftan kaçınana bir karakter olduğu aktarılır.

Hz. Osman’ın Halifelik Dönemine İlişkin Önemli Olaylar

Hz Osman’ın halifelik dönemine ilişkin önemli olaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Osman’ın halifelik döneminde, Kıbrıs, Rodos, Malta ve Girit Müslüman topraklarına kazandırılmıştır.
 • İlk defa İslam donanması kurulmuş ve donanama İstanbul önlerine gönderilmiştir.
 • Kurulan İslam donanması ile Kıbrıs fethedilmiştir.
 • Bu dönemde, Küfe ve Mısırda halk içerisinde ayaklanmalar meydana geldiği belirtilir.
 • Kur’an’ı Kerim Hz. Ebubekir döneminde toplanan örneği esas alınarak yedi cilt haline getirilmiş ve Müslümanların yaşadığı büyük şehirlere dağıtılmıştır.
 • Hz. Osman döneminde İslam ve Türk devletlerinin ilk karşılaşması meydana gelir. Hz. Osman halifeliğinde Horasan’ı topraklarına dahil eder. Horasan’dan ilerleyen Müslümanlar, Ceyhun nehri bölümüne ulaştıklarında, Türgeşler ile karşı karşıya kalırlar. Tarihi kaynaklar ile bu durum Müslümanlar ile Türk topluluklarının ilk kez karşılaştıkları dönem olarak ifade edilir.

Hz. Osman Dönemi Ayaklanması

Hz. Osman hayatı ve halifeliği dönemi içerisinde, birçok ayaklanma ile meşgul olur. Ayaklanmalar, Hz. Osman’ın halifelik görevini bırakmasını isteyen kabileler tarafından gerçekleştirilir. Tarihi kaynaklara göre, ayaklanma çıkarmak isteyen kabileler, halifelik görevi için Hz Osman’ın değil Hz. Ali’nin uygun olduğunu destekleyen söylentiler yaymışlardır. Kışkırtmalar sonucu ayaklanan 600 kişilik bir kafile, Medine yakınlarına seyahat gerçekleştirirler.
Bu tarihi seyahat ile Hz. Ali’nin yanına gelen kafile, Hz. Ali’nin halife olmasını talep eder. Hz Ali ise bu durumun uygun olmadığını bildirip, topluluğun talebini kabul etmediğini belirtir. Bu duruma bağlı olarak ayaklanan kafile, Hz. Osman’ın evine gidilmesine karar vererek, ayaklanma sürecini devam ettirirler.

Hz. Osman’ın Vefatı Nasıl Gerçekleşmiştir?

Hz Osman’ın ölümü, 656 senesinde gerçekleşir. Hz. Osman’ın halife olmasına son vermek isteyen bir kafile ayaklanma sonucu, Hz. Osman’ın evine baskın düzenlemişlerdir. Tarihi kaynaklara göre, gece saatlerinde evinde Kur’an’ı Kerim okuyan Hz. Osman, eve giren 2 isyancı tarafından öldürülür. Tüm sahabelerin Hz. Osman’ı desteklemeleri ve halifelik görevi tekliflerini kabul etmemelerine rağmen ayaklanmacılar, Hz. Osman’ı öldürerek, 656 yılında vefatının gerçekleşmesine neden olurlar. Hz. Osman’ın defin işlemi ise Cennet-ül Baki mezarlığına gerçekleşmiştir.

Kategoriler
Hz Ömer

HZ. Ömer Halifelik Dönemi

Hz Ömer Dönemi

Hz Ömer dönemi, Hz Ömer’in halifelik vazifesini gerçekleştirdiği dönem olarak ifade edilir. Hz. Ömer dönem tarihi kaynaklara göre, 634 ila 644 yılları arasıdır. Hz. Ömer döneminde Müslüman devletinin teşkilatlandırılması amacıyla çalışmalar yapılmaya önem verildiği görülür. Hz. Ebubekir’in vefatı sonrası fetihlerin devam ettirilmesi ve Müslümanların himaye altına alınmasının bu dönemde devam ettirildiği ifade edilir.
Hz. Ömer döneminde askerlerin maaşlarının kayıtlarının tutulduğu defterlerin hazırlanması, suçluların ceza almaları için hapishanelerin kurulması, Müslümanlık tarihinin ilk adli teşkilatının kurulması gibi birçok yeniliğin yapıldığı ifade edilir.

Hz Ömer’in Doğumu Ve Ailesi

Hz Ömer, 581 senesinde Mekke’de dünyaya gelir. Kaynaklara göre, babasının adı Hattab bin Hufeyl olarak bilinir. Fatıma Bin Haşam, Hz. Ömer’in annesidir. Hz. Ebubekir’in vefatı ile halifelik görevini yapan ikinci halife olan Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed (s.a.v)’den 13 yaş küçük olduğu kaynaklarda yer alan sahabedir.
Hz. Ömer ailesi ve kendisinin, Haşam Beni Mahzum kabilesi soyundan oldukları ifade edilir. Hz. Ömer’in babası putlara tapan bir dine mensup olarak bilinirken, Hz. Ömer kendi iradesi ile Müslüman olmayı seçen bir sahabe olarak bilinir. Hz. Ömer’in babasının mesleği ise tüccarlık olarak ifade edilir. Halife Hz. Ömer, ailesi ile yaşadığı dönemde ve ortamda okur yazar oranının nerdeyse olmadığı bir dönemde, edebiyat ve şiir ile uğraşan, zeki bir karakter olarak tanımlanır.

Hz Ömer’in Özellikleri

Hz Ömer’in özellikleri şu şekilde sıralanırlar:
• Hz. Ömer’in gençliğinde edebiyat ve şiirler ilgilenmesi,
• Hz Ömer adaleti ile kararlar alması,
• Küçük yaşta okuma yazmayı sökmesi,
• Ata binmede ve güreş sporlarında yetenekli olması,
• Kabileler arası anlaşmazlık ve bozgunculuk olaylarında hakemlik yapması,
• Roma ve Pers şehirlerinde tanınan, zeki, düşünürler ile sohbet eden bir karaktere sahip olması, tarihte yer alan önemli özellikleri olarak sıralanırlar.
Hz. Ömer aynı zamanda, Müslümanlığı kabulü ile sözünü sakınmayan ve güçlü tavırlarıyla Müslümanların haklarını koruyan, puta tapılması konusunda taviz vermeyen karakter özelliği ile kaynaklarda yer alır.

Hz Ömer’in Halifelik Döneminde Yaşanılan Önemli Olaylar

Hz Ömer’in halifelik dönemi, 634 ila 644 yılları arasında geçer. Hz. Ömer’in halifelik yaptığı dönemde yaşanılan önemli olaylar şu şekilde sıralanırlar:
Hz. Ebubekir’in bıraktığı yolu takip eden Hz. Ömer, Bizanslılar ile savaşarak, 635 senesinde, Dimaşk’ı Müslüman topraklarına katmıştır.
• Antakya’da bulunan Bizans İmparatoru görevinde olan Herakli-os, Hz. Ebubekir tarafından halifelik döneminde yenilgiye uğratılmıştır.
• Kaynaklara göre, 636 yılında Amr İbn’ül As tarafından kuşatılmış olan Kudüs şehrinin, uzun süredir alınamadığı ifade edilir. Kudüs şehri halkı ise, güven duydukları halife Hz. Ömer’in Kudüs’e gelmesi halinde, şehrin teslim olacağını bildirirler.
• Bu duruma bağlı olarak, 636 senesinde Hz. Ömer halifeliği döneminde, Hz. Ömer’in Kudüs’e gitmesi sonucu, şehir teslim olmuştur.
• Hz. Ömer dönemi 638 yılında ise, Antakya ve Halep’e yapılan fetihler ile şehirler alınmıştır.
Hz Ömer tüm bu savaş ve fetihler ile ilgilenirken, yönetim açısından Hz. Muhammed (s.a.v)’in değerlerine uygun ve Müslümanların haklarını gözeten yönetimin sağlanması için çalışmalar sergiler.

Halife Hz Ömer’in Vefatı

Halife Hz. Ömer’in ölümü, 644 yılında gerçekleşiri. Hz. Ömer, sabah namazını Müslüman topluluğuna kıldırırken öldürülmüştür. Zerdüşt bir köle olan, Ebu Lülüe tarafından sabah namazının kıldırırken, 644 senesinde öldürülen Hz. Ömer, vefatı öncesi halife belirlenmesi yapacak bir kurul oluşturulmasını sağlamıştır. Tarihi kaynaklara göre, Hz. Ömer’in mezarı, Hz. Muhammed (s.a.v)’in mezarının yanına yapılıp, Hz. Ömer’i öldüren köle ise intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Kategoriler
Hz Ebubekir

HZ. Ebubekir Halifelik Dönemi

Hz. Ebubekir Dönemi

Hz. Ebubekir dönemi, Hz. Ebubekir’in halifelik yaptığı süreci ve vefatını içerir. Hz. Ebubekir 632 yılından 634 yılına kadar olan dönem içerisinde halifelik görevini yerine getirmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)hastalandığında, Müslümanlara öncülük etme ve imamlık şartlarını gerçekleştirme görevini Hz. Ebubekir’e vermiştir. Bu duruma bağlı olarak Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı sonrası Müslümanların ortak kararı çerçevesinde halife olarak göreve başlamıştır. Halifelik görevi süresinde geçen zaman ise Hz. Ebubekir dönemi olarak adlandırılır.

Hz. Ebubekir’in Doğumu Hakkında Bilgiler

Hz. Ebubekir Mekke’de doğmuştur. Dini kaynak ve araştırmalara göre doğumu, Fil Vak’ası üzerinden 3 yıl geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Doğum yılı 573 senesi olarak bilinir. Doğumun gerçekleştiği ve dahil olduğu soy ise, Benu Teym’lerin Kureyş kabilesi olarak bilinir.

Hz. Ebubekir’in doğduğunda sahip olduğu isim Abdulkabe olarak dini kaynaklarda yer alır. Hz. Ebubekir’in Müslümanlığı kabul etmesi ile isminin Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından değiştirilmesi uygun görülür. Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanlığı kabul eden Hz. Ebubekir’e Abdullah adını verir. Hz. Ebubekir bu ismi aldıktan sonra, çevresinde bulunan insanlar tarafından, ‘’ deve yavrularının babası’’ anlamına gelen ismi ile tanınmıştır.

Hz. Ebubekir’in Aile Bağları

Hz. Ebubekir ailesi ve bağları ve hakkında bilgi detayları şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz.Ebubekir babası tarafından Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyuna dahil olup, babasının adı Ebu Kuhafe Osman bin Amr olarak bilinir.
 • Ümmü’l-Hayr Selma Bint Sahr, Hz. Ebubekir’in annesidir.
 • Dini kaynaklara göre, anne ve babasının soyları olan Teym kabilsi, aynı zamanda Hz. Muhammed’in soyu ile birleşen bir soy bağına sahiptir.

Aile bilgilerinin yanı sıra, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile çocukluk arkadaşı olan ve her anını Hz. Muhammed ile birlikte geçiren Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile olan manevi kardeşliği ile tarih sahnesinde yer alır. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile fikir alışverişinde bulunmaları ve Müslümanların faydasına alınan kararlarda hem fikir olmaları, Hz. Ebubekir’in hayatı içerisinde gözlemlenen ayrıntılardır.

Hz. Ebubekir’in Özellikleri

Hz. Ebubekir’in özellikleri hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı tebliğ etmeye başlaması ile ilk Müslüman olan erkek birey olarak bilinir.
 • Hz. Ebubekir ticaret ile uğraşan ve tacirlik yapan bir sahabedir.
 • İslam’ı kabul etmesi öncesinde de putlara tapmayı kabul etmeyen bir kişiliğe sahip olduğu ifade edilir.
 • Saygın ve dürüst bir kişiliğe sahip olması ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ile en kuvvetli bağlara sahip olması özellikleri ile tarih sahnesinde yer alır.

Hz. Ebubekir aynı zamanda, Müslüman halkına karşı sahip olduğu sevgisi ve hoşgörüsü ile İslam topluluğunca benimsenmiş bir sahabe ve halifedir.

Hz. Ebubekir’in sahip olduğu serveti kendisi için harcamak yerine, İslam halkına harcamayı, fakirleri desteklemeyi tercih ettiği kaynaklarda yer alıp, bu süre zarfında kendisinin hep aynı eski kıyafetleri kullandığı belirtilir. Bu duruma bağlı olarak, Hz. Ebubekir’in gözü tokluğu, samimi ve şefkatli oluşu sebebi ile ‘’ Zü’l-hilal’’ lakabı, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından kendisine verilmiştir.

Hz. Ebubekir Döneminden Önemli Olaylar

Hz. Ebubekir döneminin önemli olayları şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Ebubekir halifeliği döneminde 633 senesinde, Suriye’nin güney ve güneydoğu bölgelerine seferler düzenlemiştir. 633 senesinde Suriye’nin güneyinde bulunan Bizanslılar ile mücadele sergilenmiştir.
 • Bu seferlerin amacı baskı ve zulüm gören Müslümanların kurtarılmasıdır. Sefer sonucu Bizanslılar bastırılarak, Müslümanlara yardım edilmiştir.
 • Bu seferin başarısı ile Filistin’in Müslümanlara kapısı, Hz. Ebubekir döneminde açılır.
 • Tuheyla B. Huveylid adlı ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ölümü sonrası sahte peygamberliğini ilan etmeye çalışan kişinin bastırılması ve bu kişiyi destekleyen Medine soy kabilelerinin ayaklanmalarının durdurulması, Hz. Ebubekir döneminde gerçekleşir.

Hz. Ebubekir’in halifelik süresi ve devri, baskınları durdurmak, ayaklanan ve fakirlere zulüm eden, fakirlere zekat vermeyi kabul etmeyen kabilelere dinin gereklerini tekrar anlatmak gibi görevleri üstlendiği bir dönem olarak tarihi kaynaklarda yer alır.

Hz. Ebubekir’in Vefatı

Hz. Ebubekir’in ölümü, Bizans’a karşı kazanılan zafer ve Suriye’nin Müslümanlara açılması sonrası gerçekleşir. Medine’de 23 Ağustos 634 senesinde vefat eden Hz. Ebubekir mezarı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mezarlığının yanına olacak şekilde defnedilir. Hz. Ebubekir’in cenaze namazı ise 4 halifeden biri olacak olan, Hz. Ömer tarafından kılınmıştır.