Kategoriler
Hz Ali

Hz. Ali Halifelik Dönemi

Hz. Ali’nin Halifelik Dönemi ve İslam’a katkıları

Hz. Ali dönemi, Hz. Ali’nin halifelik görevini üstlendiği, halifelik dönemleri arasında en çok ayaklanma ve isyanın baş gösterdiği dönem olarak bilinir. Hz. Ali, Hz. Osman’ın vefatı sonrası yaşadığı üzüntü sebebiyle, halifeliğe seçildikten 5 gün sonra halifeliği kabul eder.

656-661seneleri arası Hz. Ali’nin dönemi olarak nitelendirilir. Bu dönem içerisinde fetihler den daha çok iç karışıklıklar ile ilgilenilir. Hz. Ayşe ve Hz. Ali arasında geçen olaylar, dönemin en önemli tarihsel olaylarıdır.

Hz. Ali’nin Doğumu Ve Ailesi

Hz. Ali, Hicretten yaklaşık 22 yıl önce dünyaya gelen ve Mekke’de doğan sahabedir. Hz Ali’nin doğum yeri ise Kabe’nin içi olarak belirtilir. Hz. Ali ailesi ile ilgili bilgilere göre, Hz. Muhammed (s.a.v)’in amcasının oğlu aynı zamanda da damadı olarak bilinir. Babasının adı Ebu Talib, annesinin adı ise Fatma Bint-i Esed olarak kaynaklarda yer alır. Hz. Ali’ye Müslüman topluluğu tarafından ‘’Allah’ın galip gelen arslanı’’ lakabı verilir. Hz. Ali, Hz. Muhammed (s.a.v) ile aynı soydan gelen ve akrabalık bağlarına sahip olan sahabe ve halifedir.

Hz. Ali’nin Özellikleri

Hz. Ali’nin özellikleri hakkında bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hz. Ali bilgi içeriklerinin yer aldığı tarihi kaynaklar, Kabe’nin içerisinde doğan ilk ve tek kişinin, Hz. Ali olduğunu belirtirler.
 • Hz. Ali çocukluk ve gençlik dönemlerinde de puta tapmayı kabul etmemiş olması özelliği ile tanınır.
 • Hicret sırasında, Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte aynı yolu paylaşan kişi olma özelliğine sahiptir.
 • Hz Ali kuvveti, atikliği ve zekası ile Müslüman tarihi içerisinde yer alan, Hz. Muhammed (s.a.v) ile geçirdiği dönemlerde savaş taktiklerinde yetenekli olma özelliği ile öne çıkan bir sahabedir.

Hz. Ali’nin Hz. Osman Halifeliği Döneminde Rolü

Hz Ali’nin Hz. Osman halifeliği döneminde olan rolü hakkında bilgiler şu şekilde dir:

 • Hz. Ali, Hz. Osman döneminde çıkan isyanlar sonucu halifelik teklifi almasına rağmen, teklifi kabul etmeyerek, Hz. Osman’ın desteklenmesinde büyük rol edinir.
 • Ayaklanma ile Hz. Osman’ın evinin basılması olayında, Hz Ali, Hz. Osman’ı koruma rolünü üstlenmiştir.
 • Hz. Osman döneminde yapılan halifelik yönetimi sırasında, Hz. Osman ile Hz. Ali arasında fikir alışverişi, Hz. Osman’a karşı yapılan ayaklanmaları dindirmek konusunda paylaşılır.

Hz Ali’nin Halifelik Dönemin de Önemli Olaylar

Hz. Ali’nin halifelik döneminde olan önemli olaylar:

 • Hz. Ali halifelik döneminde Cemel ve Sıffin iç çatışmaları ile ilgilenir.
 • Bir valinin, halife görevine isyan etmesi olayı Hz. Ali döneminde gerçekleşir.
 • Şam valisi görevinde olan Muaviye, Hz. Osman’ın ölümü sonrası Hz. Ali’nin halife olmasına itiraz eder.
 • Hz. Ali döneminde Mekke, Suriye ve Mısır’da Hz. Alinin halifeliğin tartışılması ve belirli guruplarca kabul edilmemesi olayları yaşanır.
 • İç, çatışmalar sebebiyle bu dönemde, Hz. Ali ile Muaviye arasında Sıffin Ovasında yapılan bir çarpışma gerçekleşir.

Birçok iç karışıklığın yaşandığı dönemde, isyanların ve iç karışıklıkların artması ile Hz. Ali halifeliğinin son dönemlerinde Muaviye’nin başlatmış olduğu iç ayaklanma ve savaşlara, tarihi kaynakların ifadesi ile karşılık vermemeyi tercih eder.

Hz Ali’nin Vefatı Nasıl Geçekleşti?

Hz Ali’nin ölümü, iç isyan ve karışıklıklar sebebiyle, 661 senesinde gerçekleşir. Hz. Ali bir sabah namaza giderken, yapılan saldırı sonucu öldürülür. Saldırı, iç karışıkların oluşmasında büyük rol oynayan Abdurrahman bin Mülcem tarafından yapılır.

Küfe’de sabah namazına giden Hz. Ali 661 senesinde, Abdurrahman bin Mülcem tarafından yaralanır. Yaralanma sonucu yarası ağır olan Hz. Ali, iki gün sonra şehit olur. Adı günümüzde Necef olarak bilinene Küfe’ye defin işlemi gerçekleşir.

“Hz. Ali Halifelik Dönemi” için 1 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir