Kategoriler
Hz Ebubekir

HZ. Ebubekir Halifelik Dönemi

Hz. Ebubekir Dönemi

Hz. Ebubekir dönemi, Hz. Ebubekir’in halifelik yaptığı süreci ve vefatını içerir. Hz. Ebubekir 632 yılından 634 yılına kadar olan dönem içerisinde halifelik görevini yerine getirmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)hastalandığında, Müslümanlara öncülük etme ve imamlık şartlarını gerçekleştirme görevini Hz. Ebubekir’e vermiştir. Bu duruma bağlı olarak Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı sonrası Müslümanların ortak kararı çerçevesinde halife olarak göreve başlamıştır. Halifelik görevi süresinde geçen zaman ise Hz. Ebubekir dönemi olarak adlandırılır.

Hz. Ebubekir’in Doğumu Hakkında Bilgiler

Hz. Ebubekir Mekke’de doğmuştur. Dini kaynak ve araştırmalara göre doğumu, Fil Vak’ası üzerinden 3 yıl geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Doğum yılı 573 senesi olarak bilinir. Doğumun gerçekleştiği ve dahil olduğu soy ise, Benu Teym’lerin Kureyş kabilesi olarak bilinir.

Hz. Ebubekir’in doğduğunda sahip olduğu isim Abdulkabe olarak dini kaynaklarda yer alır. Hz. Ebubekir’in Müslümanlığı kabul etmesi ile isminin Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından değiştirilmesi uygun görülür. Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanlığı kabul eden Hz. Ebubekir’e Abdullah adını verir. Hz. Ebubekir bu ismi aldıktan sonra, çevresinde bulunan insanlar tarafından, ‘’ deve yavrularının babası’’ anlamına gelen ismi ile tanınmıştır.

Hz. Ebubekir’in Aile Bağları

Hz. Ebubekir ailesi ve bağları ve hakkında bilgi detayları şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz.Ebubekir babası tarafından Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyuna dahil olup, babasının adı Ebu Kuhafe Osman bin Amr olarak bilinir.
 • Ümmü’l-Hayr Selma Bint Sahr, Hz. Ebubekir’in annesidir.
 • Dini kaynaklara göre, anne ve babasının soyları olan Teym kabilsi, aynı zamanda Hz. Muhammed’in soyu ile birleşen bir soy bağına sahiptir.

Aile bilgilerinin yanı sıra, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile çocukluk arkadaşı olan ve her anını Hz. Muhammed ile birlikte geçiren Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile olan manevi kardeşliği ile tarih sahnesinde yer alır. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile fikir alışverişinde bulunmaları ve Müslümanların faydasına alınan kararlarda hem fikir olmaları, Hz. Ebubekir’in hayatı içerisinde gözlemlenen ayrıntılardır.

Hz. Ebubekir’in Özellikleri

Hz. Ebubekir’in özellikleri hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı tebliğ etmeye başlaması ile ilk Müslüman olan erkek birey olarak bilinir.
 • Hz. Ebubekir ticaret ile uğraşan ve tacirlik yapan bir sahabedir.
 • İslam’ı kabul etmesi öncesinde de putlara tapmayı kabul etmeyen bir kişiliğe sahip olduğu ifade edilir.
 • Saygın ve dürüst bir kişiliğe sahip olması ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ile en kuvvetli bağlara sahip olması özellikleri ile tarih sahnesinde yer alır.

Hz. Ebubekir aynı zamanda, Müslüman halkına karşı sahip olduğu sevgisi ve hoşgörüsü ile İslam topluluğunca benimsenmiş bir sahabe ve halifedir.

Hz. Ebubekir’in sahip olduğu serveti kendisi için harcamak yerine, İslam halkına harcamayı, fakirleri desteklemeyi tercih ettiği kaynaklarda yer alıp, bu süre zarfında kendisinin hep aynı eski kıyafetleri kullandığı belirtilir. Bu duruma bağlı olarak, Hz. Ebubekir’in gözü tokluğu, samimi ve şefkatli oluşu sebebi ile ‘’ Zü’l-hilal’’ lakabı, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından kendisine verilmiştir.

Hz. Ebubekir Döneminden Önemli Olaylar

Hz. Ebubekir döneminin önemli olayları şu şekilde sıralanırlar:

 • Hz. Ebubekir halifeliği döneminde 633 senesinde, Suriye’nin güney ve güneydoğu bölgelerine seferler düzenlemiştir. 633 senesinde Suriye’nin güneyinde bulunan Bizanslılar ile mücadele sergilenmiştir.
 • Bu seferlerin amacı baskı ve zulüm gören Müslümanların kurtarılmasıdır. Sefer sonucu Bizanslılar bastırılarak, Müslümanlara yardım edilmiştir.
 • Bu seferin başarısı ile Filistin’in Müslümanlara kapısı, Hz. Ebubekir döneminde açılır.
 • Tuheyla B. Huveylid adlı ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ölümü sonrası sahte peygamberliğini ilan etmeye çalışan kişinin bastırılması ve bu kişiyi destekleyen Medine soy kabilelerinin ayaklanmalarının durdurulması, Hz. Ebubekir döneminde gerçekleşir.

Hz. Ebubekir’in halifelik süresi ve devri, baskınları durdurmak, ayaklanan ve fakirlere zulüm eden, fakirlere zekat vermeyi kabul etmeyen kabilelere dinin gereklerini tekrar anlatmak gibi görevleri üstlendiği bir dönem olarak tarihi kaynaklarda yer alır.

Hz. Ebubekir’in Vefatı

Hz. Ebubekir’in ölümü, Bizans’a karşı kazanılan zafer ve Suriye’nin Müslümanlara açılması sonrası gerçekleşir. Medine’de 23 Ağustos 634 senesinde vefat eden Hz. Ebubekir mezarı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mezarlığının yanına olacak şekilde defnedilir. Hz. Ebubekir’in cenaze namazı ise 4 halifeden biri olacak olan, Hz. Ömer tarafından kılınmıştır.

“HZ. Ebubekir Halifelik Dönemi” için 3 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir