Kategoriler
Hz Ömer

HZ. Ömer Halifelik Dönemi

Hz Ömer Dönemi

Hz Ömer dönemi, Hz Ömer’in halifelik vazifesini gerçekleştirdiği dönem olarak ifade edilir. Hz. Ömer dönem tarihi kaynaklara göre, 634 ila 644 yılları arasıdır. Hz. Ömer döneminde Müslüman devletinin teşkilatlandırılması amacıyla çalışmalar yapılmaya önem verildiği görülür. Hz. Ebubekir’in vefatı sonrası fetihlerin devam ettirilmesi ve Müslümanların himaye altına alınmasının bu dönemde devam ettirildiği ifade edilir.
Hz. Ömer döneminde askerlerin maaşlarının kayıtlarının tutulduğu defterlerin hazırlanması, suçluların ceza almaları için hapishanelerin kurulması, Müslümanlık tarihinin ilk adli teşkilatının kurulması gibi birçok yeniliğin yapıldığı ifade edilir.

Hz Ömer’in Doğumu Ve Ailesi

Hz Ömer, 581 senesinde Mekke’de dünyaya gelir. Kaynaklara göre, babasının adı Hattab bin Hufeyl olarak bilinir. Fatıma Bin Haşam, Hz. Ömer’in annesidir. Hz. Ebubekir’in vefatı ile halifelik görevini yapan ikinci halife olan Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed (s.a.v)’den 13 yaş küçük olduğu kaynaklarda yer alan sahabedir.
Hz. Ömer ailesi ve kendisinin, Haşam Beni Mahzum kabilesi soyundan oldukları ifade edilir. Hz. Ömer’in babası putlara tapan bir dine mensup olarak bilinirken, Hz. Ömer kendi iradesi ile Müslüman olmayı seçen bir sahabe olarak bilinir. Hz. Ömer’in babasının mesleği ise tüccarlık olarak ifade edilir. Halife Hz. Ömer, ailesi ile yaşadığı dönemde ve ortamda okur yazar oranının nerdeyse olmadığı bir dönemde, edebiyat ve şiir ile uğraşan, zeki bir karakter olarak tanımlanır.

Hz Ömer’in Özellikleri

Hz Ömer’in özellikleri şu şekilde sıralanırlar:
• Hz. Ömer’in gençliğinde edebiyat ve şiirler ilgilenmesi,
• Hz Ömer adaleti ile kararlar alması,
• Küçük yaşta okuma yazmayı sökmesi,
• Ata binmede ve güreş sporlarında yetenekli olması,
• Kabileler arası anlaşmazlık ve bozgunculuk olaylarında hakemlik yapması,
• Roma ve Pers şehirlerinde tanınan, zeki, düşünürler ile sohbet eden bir karaktere sahip olması, tarihte yer alan önemli özellikleri olarak sıralanırlar.
Hz. Ömer aynı zamanda, Müslümanlığı kabulü ile sözünü sakınmayan ve güçlü tavırlarıyla Müslümanların haklarını koruyan, puta tapılması konusunda taviz vermeyen karakter özelliği ile kaynaklarda yer alır.

Hz Ömer’in Halifelik Döneminde Yaşanılan Önemli Olaylar

Hz Ömer’in halifelik dönemi, 634 ila 644 yılları arasında geçer. Hz. Ömer’in halifelik yaptığı dönemde yaşanılan önemli olaylar şu şekilde sıralanırlar:
Hz. Ebubekir’in bıraktığı yolu takip eden Hz. Ömer, Bizanslılar ile savaşarak, 635 senesinde, Dimaşk’ı Müslüman topraklarına katmıştır.
• Antakya’da bulunan Bizans İmparatoru görevinde olan Herakli-os, Hz. Ebubekir tarafından halifelik döneminde yenilgiye uğratılmıştır.
• Kaynaklara göre, 636 yılında Amr İbn’ül As tarafından kuşatılmış olan Kudüs şehrinin, uzun süredir alınamadığı ifade edilir. Kudüs şehri halkı ise, güven duydukları halife Hz. Ömer’in Kudüs’e gelmesi halinde, şehrin teslim olacağını bildirirler.
• Bu duruma bağlı olarak, 636 senesinde Hz. Ömer halifeliği döneminde, Hz. Ömer’in Kudüs’e gitmesi sonucu, şehir teslim olmuştur.
• Hz. Ömer dönemi 638 yılında ise, Antakya ve Halep’e yapılan fetihler ile şehirler alınmıştır.
Hz Ömer tüm bu savaş ve fetihler ile ilgilenirken, yönetim açısından Hz. Muhammed (s.a.v)’in değerlerine uygun ve Müslümanların haklarını gözeten yönetimin sağlanması için çalışmalar sergiler.

Halife Hz Ömer’in Vefatı

Halife Hz. Ömer’in ölümü, 644 yılında gerçekleşiri. Hz. Ömer, sabah namazını Müslüman topluluğuna kıldırırken öldürülmüştür. Zerdüşt bir köle olan, Ebu Lülüe tarafından sabah namazının kıldırırken, 644 senesinde öldürülen Hz. Ömer, vefatı öncesi halife belirlenmesi yapacak bir kurul oluşturulmasını sağlamıştır. Tarihi kaynaklara göre, Hz. Ömer’in mezarı, Hz. Muhammed (s.a.v)’in mezarının yanına yapılıp, Hz. Ömer’i öldüren köle ise intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir